Αρχική
Προφίλ
Προϊόντα
Επικοινωνία
   
Ημιαγωγοί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πυκνωτές
Ηλεκτρονόμοι (Ρελέδες)
Ηλεκτρονικές Λυχνίες
Καλωδιωμένη Λογική
EPA-ESD PROTECTION
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία SEMICON-Γ. Γιαλούσης ΟΕ δραστηριοποιείται στην εισαγωγη και εμπορια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παραχόμενων υπηρεσιών της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με  το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2008.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία:
  • παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του.
  • διασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό
  • εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση ολων των στδίων των εμπορευομένων  προιόντων  και υπηρεσιών
  • ελέγχει τους υπεργολάβους σε βαθμό που να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραχομένων υπηρεσιών
  • εχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών
  • καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων , με σκοπό τον εντοπισμό και πρόληψη λανθασμένων χειρισμών
  • παρέχει συστηματικά διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές , με στόχο την αναβάθμιση και σωστή λειτουργεία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρησησ Ποιότητας
  • καθιερώνει  , παρακολουθεί και ανασκοπεί  όποτε απαιτείται, αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας
  • συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτείσεις της εθνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας.

Ολοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για  την εφαρμογή της  πολιτικής της εταιρίας σε  θέματα  ποιότητας.

Επιπλέον , η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι αρμοδία για  την  παρακολούθηση και την αναβάθμηση τησ Πολιτικής Ποιότητας  σε τακτά  χρονικά διαστήματα , με σκοπό να  επιβεβαιώσει οτι παραμένει σχετική με  το αντικείμενο και αποτελεσματική.

Ημερομηνία  :15/5/2014

Ο Διευθυντής : Γιαλλούσης Γεώργιος
Το καλάθι είναι άδειο


Νέα Προϊόντα
  Μάθετε περισσότερα για τα τελευταία προϊόντα μας...  
Διαβάστε περισσότερα >>


Υπηρεσίες
  Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας...  
Διαβάστε περισσότερα >>